Tehokkaan työmaan taustavoimat: tarpeeseen suunniteltu sähköistys ja valaistus

Sähköistys on työmaan välttämätön voimavara, jolla varmistetaan työmaan toimivuus ja turvallisuus läpi koko hankkeen.

”Hyvin suunniteltu, oikein mitoitettu ja ajallaan asennettu sähköistys ja valaistus pitävät huolen siitä, että työmaalla voidaan keskittyä olennaiseen, kulut pysyvät kurissa ja sähkökapasiteetti riittää koko työmaan elinkaaren ajan”, toteaa palvelupäällikkömme Miko Karhunen.

Tyypillisesti hankkeen sähköistys- ja valaistussuunnittelu kulkevat käsi kädessä, sillä valaistus on yksi suurimpia sähkön kuluttajia. Aluksi tuoteryhmäpäällikkömme perehtyy hankkeeseen yhteisessä aloituspalaverissa. Yhdessä keskustellen kartoitamme suurimmat sähköä kuluttavat laitteet ja kokonaistehon tarpeen, lähimmän muuntamon sijainnin, parhaan paikan sähköpää- ja alakeskuksille sekä sen, miten kaapelit vedetään toimintavarmasti työmaalle.

Kun sähköistys- ja valaistussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty, hoidamme työmaan puolesta kaikki tarvittavat sopimukset ja yhteydet paikallisen sähköyhtiön kanssa, teemme varsinaiset asennukset ja ylläpidämme tarvittaessa kalustoa myös työmaavaiheiden edetessä. Tarpeisiin mitoitettu kalusto toimitetaan sovittuun aikaan ja paikkaan.

”Projektit etenevät aina asiakkaan ehdoilla, oli käsillä sitten pienempi kohde tai suurhanke. Selvä ja sujuva kommunikaatio takaa, että asiakas pysyy ajan tasalla siitä, mitä on tehty, miten työ etenee ja milloin se valmistuu. Luottamus on meille ykkösasia. Se näkyy esimerkiksi siinä, että moni pitkäaikainen asiakas vuokraa meiltä vuodesta toiseen”, Karhunen kertoo.

”Avaimet käteen -palvelu on kustannustehokkain ratkaisu työmaan sähköistyksen ja valaistukseen. Riittää, että työmaalta löytyy meidän numeromme – me hoidamme loput.”

Suunnittelupalvelulla selkeitä energia- ja kustannussäästöjä

Sähkö- ja valaistussuunnittelupalvelumme avulla kartoitamme, että työmaalla sähkö virtaa katkeamatta, luksit riittävät ja yleisvalaistuksen vaatimukset täyttyvät. Älykkäällä valaistuksenohjauksella ja liikkeentunnistimilla optimoidaan työmaan energiankäyttöä ja ajoitetaan valaistus työmaan aukioloaikojen puitteisiin. Akkuvarmenteisilla turvavaloilla valaistut hätäpoistumistiet takaavat näkyvyyden myös hätätilanteissa.

Laadukas sähkö- ja valaistuskalusto kaikkiin tarpeisiin

Ammattilaisten vaatimuksiin vastaava sähköistys- ja valaistuskalustomme on suunniteltu sekä työmaa- että tapahtumakäyttöön. Meiltä vuokraat muun muassa pää- ja alakeskukset, maakaapelit, ilmajohdot, sähköpylväät, virtapankit ja aurinkopaneelit. Sähköistys saadaan järeillä generaattoreilla kuntoon nopeallakin aikataululla silloin, kun tarve vaatii. Energiatehokkaat LED-valaisimet ja näiden etäohjaamiseen tarvittavat ratkaisut varmistavat turvallisen työnteon ja työmaan ympäristöviisaan toiminnan

Ammattimainen asennus ja ylläpito

Meiltä saat työmaan sähköistykset avaimet käteen -pakettina. Asennamme pää- ja ala- keskukset, sähköistykset ja alue- ja yleisvalaistukset. Teemme myös maa- ja aluekaapeloinnit sekä ilmajohtoasennukset. Ylläpidämme työmaan sähköverkkoa ja rakennamme tarvittaessa myös ilmalinjat, sekä hoidamme sähköpylväiden sijoitukseen liittyvät luvat. Asentajillamme on urakointioikeudet ja he ovat käyneet sekä sähkötyöturvallisuuskurssin että ensiapukoulutuksen sähkötöihin.

 

Kaikki tilapäiseen työmaasähköistykseen ja -valaistukseen tarvittavat laitteet ja ammattitaitoiset palvelut saat lähimmästä Skanska Rentalin toimipisteestä.