Sähkösuunnitelma – ja kokonaisuus on heti hallussa

Kun rakennusprojektin työvaiheet ja niissä tarvittava energiatarve on tiedossa, voidaan koko sähköistys mitoittaa ja suunnitella kerralla oikein.

 

 

 1. Jatko- ja muut kaapelit pyritään sijoittamaan siten, että niiden vaurioituminen ei ole todennäköistä.
  1. Ulkoalueilla ajoreittien ja käytävien sivuun. Koneilla tai ajoneuvoilla liikennöitävien
   ajoväylien ylityksissä kaapelit on ripustettava ylös tai upotettava maahan
   lankkukoteloon / putkeen. Putken on oltava niin iso, että jatkokaapelit voidaan vetää tulppineen
   siitä läpi.
  2. Sisätiloissa kaapelit seinänvierustoille tai ripustus kattoon ja seinille. Trukki /
   nostinajoväyliltä kaapelit pois lattialta. Ovien leikkaava vaikutus on estettävä.
 2. Kalustokeskuksista toimitetuissa sähkökeskuksissa, jatkokaapeleissa ja koneissa on kaikissa sama (oikea) pyörimissuunta.
 3. Mikäli työmaa ei ole aidattu tai muulla rajauksella erotettu työmaa-alueeksi, on työajan jälkeen ulkona olevista kaapittomista keskuksista katkaistava jännite tai ripustettava ne vähintään 1,7 m korkeudelle.
 4. Mahdollisuuksien mukaan kaapeleille on järjestettävä työaikainen nousukuilu tai putkitus, jolloin portaikko jää vapaaksi kaapeleista.

Valaistus

Ulkovalot

valaisinmasto 5-12 m (pyörillä tai kiinteä)

Runkovaihe

LED -heitin

Sisätyöt

LED -valaisin (yleisvalo, ripustus kattoon)

LED -valaisin (työkohdevalaisin, tarvittaessa jalallinen)

Keskusten kuormitettavuus

 • keskus 10A – 2kW max.
 • keskus 16A – 10kW max.
 • keskus 32A – 15kW max.
 • keskus 63A – 40kW max.
 • keskus 125A – 80kW max.
 • Pienempiä alakeskuksia (10A, 16A, 32A) voidaan lisätä tarpeen mukaan.