Luotettava kumppani vaikuttaa mielen hyvinvointiin

Mieti tilannetta, jossa työmaalla on sattunut ennalta arvaamaton sähköongelma, vesivahinko tai jokin kone on mennyt rikki. Eli todellinen häiriö, joka estää työmaalla täyspainoisen työnteon, aiheuttaa viivettä aikatauluun ja lisää kustannuksia. Myös työmaan turvallisuustaso saattanut tilapäisesti huonontua, mistä voi syntyä todellisia vaaratilanteita. Tällöin työmaan vastuuhenkilön mielenrauha voi järkkyä ja stressikäyrä nousta, eikä mielen hyvinvointi todellakaan ole sillä tasolla millä sen pitäisi. Tilanne pyritään ratkaisemaan nopeasti, luetaan ohjeistuksia (jos ne eivät ole ihan selkärangassa) ja soitellaan eri tahoille, selvitettäessä ongelmaan ratkaisua.

Tällaisissa tilanteissa olisi varmasti hyvä, jos esimerkiksi työmaan vuokrakalusto olisi toimitettu työmaalle yhdeltä luotettavalta kalustotoimittajalta, jolla on kykyä reagoida nopeasti ja ammattimaisesti. Tällöin toimittaja tietää mitä kalustoa työmaalla on ja miten esimerkiksi sähköt on suunniteltu ja tehty, jolloin heiltä saa todennäköisesti nopeasti apua ongelman ratkaisuun.

Myöskään monesti vahingot eivät tule kello kaulassa, eli voi olla, että vahingon sattuessa ei työmaalla ole välttämättä ketään paikalla, jolloin mahdollisiin vahinkoihin ja vikatilanteisiin olisi hyvä varautua ennakoivasti. Tähän löytyy ratkaisua esimerkiksi etävalvonnasta ja muista IoT-ratkaisuista, joista pääset lukemaan lisää palveluiden kehittämisestä vastaavan Miko Karhusen blogista. 

Nykyään kalustotoimittajalta ei enää riitä pelkkä ”kylmän” raudan vuokraaminen, vaan asiakkaan pitää saada myös palvelua ja tietotaitoa. Uskon, että vuokrakaluston ja niihin liittyvien ratkaisuiden (suunnittelu, asennukset ja ylläpito) kanssa päivittäin ovat tekemisissä, tietävät niistä parhaiten ja näin luovat etua työmaan ja projektin onnistumiselle.

Oikean kalustokumppanin valinnalla voidaan vaikuttaa työmaan turvallisuuteen, aikatauluun ja kustannuksiin, millä puolestaan on vaikutusta työilmapiiriin ja yhteishenkeen. Kalustokumppanin valinnalla on siis merkitystä myös mielen hyvinvointiin, liittyi se sitten ennakoivaan varautumiseen, ammattitaitoiseen suunnitteluun ja luotettavaan kalustoon tai sitten vahingon sattuessa nopeaan ja ammattimaiseen reagointiin.

Pidä huolta!

Kirjoittaja on Skanska Rentalin toimitusjohtaja, Tommi Lyytinen.