Työmaan olosuhteet vaikuttavat mielen hyvinvointiin

Rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa vietetään jälleen nyt toukokuussa. Viikon ydinteemana Skanskalla ja meillä Rentalilla on tänä vuonna mielen hyvinvointi. Mielen hyvinvointi on viime aikoina noussut entistä tärkeämpään rooliin myös rakennusalalla, sillä myös rakennustyömailla työntekijöiden henkistä jaksamista koetellaan monin tavoin. Suurimpia kuormittavia tekijöitä on mm. vaihtelevat olosuhteet, fyysinen kuormitus, tiukat aikataulut ja suuri vastuu. Henkistä kuormitusta työmaalla luo monesti myös se, että suunnittelulle ei ole tarpeeksi aikaa, käytössä on liian vähän resursseja ja lisäksi vastaan tulee yllätyksiä, joihin ei ole osattu varautua. Tämä puolestaan voi heijastua työmaan henkilöstön mielenhyvinvointiin ja sitä kautta myös työmaan tehokkuuteen, lopputuotteen laatuun ja turvallisuuteen.

Työpaikalla vietetään lähes kolmannes vuorokaudesta, joten se, millaiset käytännön järjestelyt ja vallitsevat olosuhteet siellä ovat, eivät voi olla vaikuttamatta työssä viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Rakennustyömaalla työskentelevät eivät välttämättä aina tunnistakaan sitä, miten myös arjen käytännöt vaikuttavat viihtyvyyteen ja sitä kautta peilaavat suoraan yleiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Olosuhteista puhuttaessa lämpötila, valaistus, ääni, pölyisyys ja kosteus ovat sellaisia asioita, joiden kanssa ollaan väistämättä tekemisissä, rakennustyömaalla työskennellessä. Jos jokin edellä mainituista kohdista ei ole hoidettu ja hallittu oikealla tavalla, saattaa se aiheuttaa jopa työkyvyn alenemista ja mielen herpaantumista itse tekemisestä, mikä voi altistaa tapaturmille.

Hyvät olosuhteet edesauttavatkin yleistä viihtyvyyttä, lisäävät turvallisuutta ja parantavat laatua, joten niihin tuleekin satsata riittävissä määrin. Se on pitkässä juoksussa kannattavaa.

Datasta mielenrauhaa

 

Vaikka rakennusala on perinteinen teollisuuden sektori, kehittyy se nopeasti. Muun muassa datan käytössä, vakioinnissa sekä modernin teknologian hyödyntämisessä tuotannossa. Alalle tuleekin tällä hetkellä kiihtyvään tahtiin uusia innovaatioita, joita hyödyntämällä saadaan kerättyä tärkeää dataa ja visualisoitua sitä reaaliaikaisesti. Samalla saadaan tuotettua laatua parantavia ja varmistavia ratkaisuja, jotka tuovat mielenrauhaa jo itsessään.

Miten data sitten liittyy mielen hyvinvointiin? Vapaa-ajalla moni meistä miettii kotoa poistuessaan vielä automatkalla, että tulikohan kahvinkeitin laitettua pois päältä, tai tuliko suljettua astianpesukoneen vesihana. Samat pohdinnat käydään usein läpi työpaikalla ja työmaalla. Nykyään on onneksi mahdollista saada tietoa työmaan tilanteista helposti ja kustannustehokkaasti, vaikka itse olisikin täysin muualla. Työmaata ja sen olosuhteita voidaan tarkastella etänä reaaliaikaisesti ja osaa laitteistoista voidaan säätää, avata tai sulkea myös etänä, kuten esimerkiksi työmaan päävesisulkua. Mielenrauha syntyy siitä, että tietää, miten asiat todellisuudessa siellä ovat.

Itse asun omakotitalossa ja tapanani on kotoa pidemmälle matkalle lähtiessä käydä aina teknisessä tilassa sulkemassa päävesisulku. Koska sellainen tilanne, että kotiin takaisin tullessani vastassa olisi vedestä lainehtivat lattiat, on ajatuksena aivan kauhea. Tätä blogia kirjoittaessani lupaankin, että laitatan myös kotiini sellaisen automaattisen ja etäsäädettävän päävesisulun. Nimim. Suutarin lapsella ei ole kenkiä.

 

Kirjoittaja Miko Karhunen toimii Skanska Rentalilla Kalustopäällikön roolissa, vastuunaan työmaapalvelut.