Telinetyössä kaikki tehdään turvallisuus edellä

Rakennusalan vuoden 2024 työturvallisuusviikon teemaksi on Skanskalla nostettu telineturvallisuus. Skanska Rentalin tuoteryhmäpäällikkö Matti Koskela toivoo työturvallisuusviikon herättelevän alan tekijöitä havaitsemaan ongelmakohdat ajoissa ja puuttumaan niihin tehokkaasti.

”Alalle olisi hyvä muodostaa yhteiset ja selkeät pelisäännöt, kuinka toimia, jotta telineturvallisuus saataisiin entistäkin paremmaksi”, Matti korostaa.

Viikkotarkastukset parantavat telineturvallisuutta

Työskentely korkealla tuo omat riskinsä, ja työturvallisuuden tulee olla ensisijainen tavoite kaikessa telinetyössä. Siksi myös Skanska Rentalilla määräyksiä on tiukennettu ja esimerkiksi putoamissuojaus tulee tehdä puolestatoista metristä lähtien. ”Tärkeintä on, että epäkohtiin puututaan välittömästi. Jos esimerkiksi huomataan, että telineestä puuttuu kaide, se laitetaan heti takaisin, sillä työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Kaikki tehdään aina telineturvallisuus edellä”, Matti muistuttaa.

Käyttöönottotarkastukset ja viikkotarkastukset ovat olennainen osa telinetyön turvallisuutta. Matti Koskela korostaa oman henkilöstönsä saamaa valistusta ja telineiden tarkastusten tärkeyttä. Telineen ankkuroinnin ja jäykistämisen oikeaoppinen toteutus on myös elintärkeää, sillä virheellisesti tehdyt toimenpiteet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin.

Rentalilta asiakas saa huolletut ja oikein asennetut telineet

Skanska Rentalin vuokraamista telineistä noin 80 prosenttia toimitetaan asiakkaalle valmiiksi asennettuna. Telinetilausten osalta Koskela painottaakin henkilökohtaista palvelua ja asiakkaan tarpeiden huomioimista jo suunnitteluvaiheessa. Erityisesti eri telinemerkkien ominaisuuksien huomioiminen on välttämätöntä, jotta telineturvallisuus voidaan taata. Sekä teräksiset että alumiiniset telineet tarjoavat omat etunsa ja telinetyypin valinta riippuu projektin tarpeista.

”Jokaisella telinemerkillä on esimerkiksi erilaiset osien lujuusarvot, eikä merkkejä tule sekoittaa keskenään ellei laskelmin pysty eroa todistamaan. On tärkeää noudattaa asennusohjeita. Myös suunnitteluun pitää kiinnittää huomiota, jotta saadaan oikeanlaiset telineet”, Matti sanoo.

Vaikka rakennusliikkeet ovat yksi Skanska Rentalin suurimmista asiakkaista, telinetöitä tehdään monille eri aloille, aina ydinvoimaloista eri kokoisiin rakennusprojekteihin asti. Matti korostaa vuokrauksen etuja, sillä satsaaminen omaan telinekalustoon on mittava sijoitus. Lisäksi asiakas saa Skanska Rentalilta ammattitaitoista palvelua ja vuokratessaan hän voi olla varma siitä, että telineet ovat asianmukaisesti huollettuja ja asennettu oikein.

 

Kysy lisää telineistä lähimmältä toimipisteeltäsi. Löydät toimipisteiden yhteystiedot täältä.